Urinaliza - norma në fëmijët

Analiza e përgjithshme e urinës i referohet atyre llojeve të testeve laboratorike që janë të përshkruara për pothuajse çdo sëmundje. E gjithë pika është se çdo proces patologjik nuk mund, por të ndikojë në punën e sistemit excretory, sepse ajo është me urinë nga trupi rrjedhin produktet e prishjes, si dhe shkatërruar mikroorganizmave patogjene.

Cilat parametra merren parasysh në analizën e përgjithshme të urinës (OAM)?

Kur kryen një analizë të përgjithshme të urinës tek fëmijët, i kushton vëmendje të njëjtëve tregues dhe pronave, si në të rriturit:

Janë treguesit e listuar më sipër që merren parasysh gjatë kryerjes së analizës së urinës tek fëmijët, duke i krahasuar ato me vlerën e normës.

Si vlerësohen rezultatet e OAM?

Kur deshifron analizën e urinës së një fëmije, tekniku i laboratorit e krahason rezultatin me një tabelë në të cilën tregohet norma e një parametri.

  1. Ngjyra - e zakonshme kashte-verdhë, tek të sapolindurit urina mund të jetë e pangjyrë. Ndonjëherë pas ngrënies së disa produkteve, ose duke marrë një numër të barnave, ajo ndryshon ngjyrën. Kjo gjithashtu merret parasysh gjatë përmbledhjes së rezultateve.
  2. Transparenca - Normalisht, urina duhet të jetë transparente. Nëse është me re, zakonisht ai flet për një proces infektiv.
  3. Aciditeti mund të jetë i dobët acid ose pak alkalik. Sidoqoftë, urina shpesh është e dobët, sidomos në foshnjat që ushqehen me gji.
  4. Pesha specifike - varet nga mënyra se si funksionojnë veshkat e fëmijës, kështu që treguesi ndryshon me moshën. Deri në 2 vjet, dendësia është e barabartë me 1,002-1,004, dhe tashmë në 3 - 1,017, në 4-5 vjet -1,012-1,020.
  5. Eritrocitët - 0-1 në fushën e shikimit.
  6. Leukocitet - 0-2 në fushën e shikimit.

Parametrat e mbetur merren parasysh gjatë kryerjes së analizës biokimike të urinës tek fëmijët (sheqeri, trupi i ketonit, proteina, bakteret, kripërat).

Kështu, është mjaft e vështirë të deshifroj në mënyrë të pavarur testin e urinës së një fëmije, pa ditur treguesit e normave.