Forma të imagjinatës

Imagjinata është një paraqitje figurative e informacionit, e cila gjithmonë përmban diçka që është surrealiste, e cila nuk ka vend në realitetin aktual. Imagjinata merr shumë forma, nga më afër realiteteve, planifikimit, deri në ëndrrat më surrealiste. Në procesin e imagjinatës, mendimit, kujtesës, analizës, si dhe mënyrës së perceptimit të botës marrin pjesë.

Llojet e imagjinatës

Ka pesë forma themelore të imagjinatës në psikologji:

Përveç këtyre formave të imagjinatës, ekziston edhe një specie tjetër e përmendur rrallë - një eksperiment mendimi.

Tipari kryesor i tij është një proces i mendimit, gjatë të cilit një person paraqet një pasqyrim të realitetit në të ardhmen. Për shembull, ky lloj aktiviteti është përdorur nga Karl Marx kur ai pohoi se komunizmi është i zbatueshëm vetëm nëse është themeluar në të gjitha vendet e botës.

Një ëndërr, si një formë e imagjinatës, është e personifikuar, një mundësi reale që nuk ka afat. Nga realiteti në ëndërr, ne jemi të ndarë vetëm nga prania e vullnetit, vendosmërisë, veprimit, vendosmërisë dhe vetë-drejtësisë.

Imazhet në imagjinatë

Imagjinata gjeneron imazhet e saj në tri mënyra:

  1. Aglutinimi është një formë e imagjinatës në të cilën imazhet që nuk përmbushin në realitet janë të kombinuara. Për shembull, aglutinimi është një imazh i një sirenë, në të cilën një grua (fytyra dhe trungu), peshku (bishti) dhe algat (flokët) kombinohen. Kjo metodë përdoret si në kreativitet dhe në mënyrë të pandërgjegjshme, në ëndrrat tona.
  2. Theks - duke theksuar diçka të veçantë në imazh.
  3. Tipizimi - një kombinim në një imazh tipik për një epokë të caktuar / rreth të tipareve të karakterit të njerëzve.